Подготвителен лагер в Свищов 2022!

От 01.04 до 10.04.2022 година се проведе подготвителния лагер в град Свищов,съвместно с отбора на „Джудоспорт“-Свищов..Джудо клуб „Респект -София“участва с 20 състезатели.