Увереност

Практикуването на бойни изкуства помага за развитието на увереността в собствените възможности на детето. Минаването през различните етапи на развитие, получаването на по-високи нива колани и уважението, което следва от това, учат подрастващите, че трябва да си поставят цели и да ги преследват. Чувството на удовлетвореност след овладяването на нова техника или получаването на по-високо ниво колан са несравними за едно дете.

Освен на увереност, ще научим децата ви и на основите на самозащитата и ще ги обучим да използват познанията си само в случай на крайна необходимост.