Самодисциплина и уважение

Бойните изкуства доказано помагат за усъвършенстване на умението за постигане на концентрация на детето ви – което означава по-лесно постигане на краен резултат от негова страна. Наши основни ценности са дисциплината и уважението, които се пренасят от татамито ни в ежедневния живот на подрастващите.

Отстрани нещата може и да изглеждат по различен начин, но преди да научим прехвърлянията, ударите и виковете, учим всички на уважение. В момента, в който стъпят на татамито, учениците знаят, че първото и задължително нещо е поклонът – който свидетелства за респекта им към учителя.

При нас всички деца са равни – и се отнасят с уважение едно към друго, отнасят се помежду си както биха искали да се отнасят с тях. Извън него, ние учим децата, че е задължително да проявяват уважение към родители, учители, съученици и приятели и да до показват във всяка отдала се ситуация.